Google+

Det hedder den FDF klasse du skal gå i ...
I FDF er arbejdet delt op i "klasser". I enkelte kredse har man valgt en lidt anden aldersfordeling, eller der er måske enkelte klasser der ikke eksisterer fordi medlemstallet i den pågældende årgang er for lille.

FDF klasse

Svarer til skoleklasse...

Kort beskrivelse af aktiviteter

Puslinge

Puslinge

Børnehaveklasse-alderen (5 - 7 år)

Puslinge er FDFs spilopmagere. Lige startet i skolen, og fuld fart på.
Puslinge laver dukketeater, stearinlys, bygger huler, får historier og meget meget mere.

Tumlinge

Tumlinge

1. og 2. klasse

(7 - 9 år)

Som tumling skal du til at lave snobrød over bål, og er selv med til at tænde bålet.
Du kommer også på løb og du lærer måske hvordan man ringer 1-1-2 hvis der sker en ulykke.
Hvis du ikke som pusling har været på besøg på den lokale brandstation, sker det nok nu.

Pilte

Pilte

3. og 4. klasse

(9 - 11 år)

Pilte snitter i træ, laver bål, og lærer så småt at bygge med rafter. Det er også som pilt du kommer p? længere ture, og du sover måske under åben himmel når I er på lejre.

Væbnere

Væbnere

5. og 6. klasse (11- 13 år)

Som væbner er du en rigtig raftebygger, og kommer meget tæt på naturen, hvor du sover i bivuak, og løber efter kompas.

Du er selv med til at planlægge klassemøderne, og du kan komme med på FDFs landslejr sammen med 12.999 andre. Landslejern afholdes hvert femte år. og du er selv med til at planlægge klassemøderne.

Seniorvæbnere

Seniorvæbnere

7. og 8. klasse (13 - 15 år)

En Seniorvæbner er en "færdiguddannet væbner".
Du kan selv lave weekender sammen med dine ledere, og du planlægger måske arrangementer for de mindre FDFere.
I nogle kredse får seniorvæbnerne ansvaret for en del af kredsen udstyr (f.eks. telte).

Seniorer

Seniorer

9. klasse og opefter, til og med 18 år

Seniorer hygger ved bålet sammen med de andre, imens de drikker kaffe og spiller guitar.
Seniorklassen tager i svømmehallen, på weekender, og mødes med andre seniorer.
I langt de fleste kredse bliver seniorer tilbudt at være assistenter på en klasse med mindre FDFere, for at forberede sig på at være leder i FDF.
Af samme grund kan du som senior deltage i landsforbundets kurser. Du kan ansøge kredsen om tilskud til disse kurser.