Google+

landslejr16 logo - reserver allerede nu datoerne i din kalender!

ambition

Landslejrudvalget har holdt de første møder, og datoen for lejren ligger nu fast.
Den fælles lejr for alle bliver d. 7. – 15. juli 2016.
Samtidig er det også fastlagt, hvem der er hovedmålgruppen for lejren.
Lejren vil primært være for pilte, væbnere, seniorvæbnere, seniorer og ledere. Derudover inviteres familier, internationale deltagere, FDFs skoler og andre organisationer og foreninger.

Landslejren skal kendes på fem principper
:
Leg
FDF Landslejr 2016 skal være kendetegnet ved leg på mange niveauer. Leg er centralt i FDF – vi leger både for alvor og for sjov. Når vi leger, skaber vi nye udfoldelsesmuligheder, kreativitet og rum for dannelse. Udfoldelsen sker, når vi leger sammen. Kreativiteten opstår, når vi går til opgaver og oplevelser på en legende måde. Legen danner os som mennesker, når vi oplever verden og hinanden igennem legen.

Relationer og fællesskab

På FDF Landslejr 2016 skal der skabes nye relationer og fællesskaber. Landslejren skal være et sted, hvor nye venskaber fødes, og hvor vi oplever fællesskabet ved at være sammen om FDF. På Landslejren har vi mulighed for at nå ud over vores egen kredsvirkelighed og lære nyt af andre. Venskaber og relationer, som skabes i landslejrens sus, sætter spor for livet.

Den lille lejr i den store lejr
På FDF Landslejr 2016 skal det helt nære og det helt store være omdrejningspunkterne for lejren. En landslejr udgøres af mange små lejre. Små fællesskaber med stærke og nære bånd og traditioner, som skaber minder.
Landslejrens store sus skal give følelsen af at være mange og skabe store oplevelser.

Ejerskab og lederskab
FDF Landslejr 2016 skal blive til i fællesskab. Alle har ansvar for landslejren og derfor skal alle kunne bidrage der, hvor de kan og vil. Lejrens program skal give mulighed for at lederen kan tage ejerskab og lederskab for egne aktiviteter.

Landslejren skal række frem
FDF Landslejr 2016 skal række frem i FDF efter lejren. Alle på landslejren lægger enorme mængder af tid og energi i forberedelserne og afviklingen af landslejren. FDF Landslejr 2016 må ikke bare være en event, men skal række fremad og skabe værdi i FDF efter lejren.

Følg med på nettet
fdf.dk/landslejr