Google+

Politikker i FDF Odense 14. Thomas Kingo Kreds

Herunder ses resumeer af FDF Odense 14. Thomas Kingo Kreds politikker for tre centrale områder, der skal sikre et godt miljø for os alle. Generelt ønsker vi et nært og givende fællesskab, hvor der er plads til alle og respekt for forskelligheder.
Tag gerne en snak med dit barns leder eller kredslederen om politikkerne.
Politikkerne er vedtaget af lederne i fællesskab og bliver jævnligt taget op på ledermøderne.
 
Alkohol og euforiserende stoffer
I FDF Odense 14. Thomas Kingo Kreds drikker vi ikke alkohol eller tager stoffer af nogen slags - eller er påvirket af det, når vi har ansvaret for børn. Og vi tillader naturligvis heller ikke, at vores medlemmer går det.
 
Rygning
Vi overholder naturligvis lovgivningen om ikke at ryge i foreningslokaler, hvor der færdes børn. På ture og lejre over flere dage tilstræber rygere at være hensynsfulde og gå afsides, når de skal ryge.
 
Samværsregler
Vi respekterer den enkeltes personlige grænser og blufærdighed. Drenge og piger sover adskilt og har adskilte badeforhold. Vi tilstræber, at der altid er både mandlige og kvindelige ledere med på ture. Alle ledere er tjekket for pædofile domme i Det Centrale Kriminalregister.